Home > General, Kauza Fénix > Zneužitý anarchistův otec

Zneužitý anarchistův otec

https://media.novinky.cz/857/38575-top_foto2-fkroj.jpg?1293188401Pokud policie jde po anarchistech, neštítí se ani velmi ohavných praktik. Nejen že leze lidem do e-mailů a telefonní komunikace. Nedělá ji problém ani zneužít otce vyšetřovaného anarchisty, aby o něm získala informace. Co na tom, že se nedopustil žádné trestné činnosti? Jeho zločinem je z pohledu policie asi už jen skutečnost, že je otcem anarchisty. Neváhá proto bezohledně narušovat jeho soukromí.

Že se anarchista Lukáš Borl stal obětí policejního obtěžování je celkem známá věc. Spis kauzy Fénix ale ukazuje, že k tomu byl zneužit i jeho otec. Například Martin Janků z ÚOOZ v úředním záznamu ze dne 18. srpna 2015 uvádí:

V rámci dalšího prověřování je nutné vyžádat výpisy dle § 88a tr. ř. na účastnické číslo 420 … … …, které užívá Borl Josef, neboť na základě zaznamenané komunikace je zjevné, že mohlo dojít k telefonnickému kontaktu mezi ním a pod. Borlem a prostřednictvím těchto úkonů může být zjištěno tel. číslo na Lukáše Borla, nezbytné pro další prověřování.

Takže si to shrňme. Otec telefonuje se svým synem a policie to považuje za důvod vrtat se v osobních informacích o tom, jak používá vlastní mobil. Policie to dělala, přestože Josef Borl nebyl z ničeho obviněný ani podezřelý. Je nutné připomenout i to, že v době kdy k tomu došlo, ještě nebyl Lukáš Borl obviněným a nebyl na něho vydaný zatykač. To následovalo až později.

Je to vážně děsivé. Opravdu chceme žít ve světě, kde se policie může bezohledně hrabat v našem soukromí? Ukazuje se, že v něm žijeme a budeme v něm žít, dokud se mu rázně nevzepřeme.

 1. soksok
  November 12th, 2020 at 12:46 | #1

  Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts.안전놀이터

 2. soksok
  November 12th, 2020 at 12:44 | #2

  this is one very interesting post. I like the way you write and I will bookmark your blog to my favorites.사설토토

 3. MTBOAN
  October 28th, 2020 at 07:53 | #3

  토토레프리 Nice to meet you. 토토사이트 I run a site that uploads posts similar to yours. 먹튀 Your post is really different. 먹튀검증업체 I really enjoyed reading it. 먹튀사이트 What did you think of this post? That’s great. I wish I had your writing skills. 메이저놀이터 I envy you. It’s not enough for you, but there’s a lot uploaded 메이저놀이터 on my site. 사설토토 There are also uploaded contents 메이저사설토토 that you may be interested in, so please visit and read them and leave your comments. 사설놀이터 I’d be very happy if you could. 안전놀이터 I think it’ll help me a lot. Anyway, 안전놀이터 thank you again 먹튀검증 for allowing me to read these posts 메이저토토사이트 and I will visit your website often. Well, 토토사이트추천 thank you very much. 토토사이트 Goodbye!https://elephonemobile.com/

 1. No trackbacks yet.