Home > General, Kauza Fénix > Čáry, máry, fuck

Čáry, máry, fuck

April 5th, 2019

dialog2-pictureTěžko říct, kdo všechno dnes věří v kouzelnické schopnosti, ale vypadá to, že vyšetřovatelé v kauze Fénix 2 ano. Anarchistu Lukáše Borla obviňují z několika trestných činů. Nejednou to však zdůvodňují způsobem, ze kterého by člověk mohl dojít k závěru, že Lukáš byl obdařen nějakými nadpřirozenými schopnostmi.

Ve vyhodnocení zajištěných věcí z domovních prohlídek provedených 28. 4. 2015 se uvádí.

Výzva k příspěvkům Dialog 2, byla zveřejněna prostřednictvím webu Asociace Alerta dne 15. 6. 2014, publikace byla zveřejněna až dne 5. 1. 2016 prostřednictvím webových stránek předmětného uskupení.(…) Revue Dialog č.2, které se obsahově věnuje podpoře a propagaci tzv. Sítě revolučních buněk, bylo rovněž zpracováno na PC Lukáše Borla.

Dovysvětleme si, co zde policista Vlastimil Fiedler tvrdí. Vpodstatě to, že v dubnu 2015 byl zabaven počítáč označený za Lukášův. Policie ho měla kdesi uložený a zkoumala ho jako předmět potřebný pro trestní řízení. Počítače sice disponovala policie, ale podle Fiedlera se Lukáš dokázal k tomu počítači dostat, aby na něm vytvořil revue Dialog 2  dávno poté, co byl zabaven a nevrácen.

Znamená to, že je Lukáš kouzelník s vyjímečnými schopnostmi? To asi těžko. Znamená to jen, že vyšetřující policisté jsou packalové, kteří tvrdí něco, co nedává smysl.

dialog2-picture

 

 1. January 12th, 2021 at 07:16 | #1

  I’ve been looking at your writing for a long time. Your writing has been of great help to me. Now I want to help you.메이저놀이터

 2. January 6th, 2021 at 02:02 | #2

  I must say that this blog helped me a lot for gaining a lot of information but it could be great help if you could list other blog commenting sites for travel websites.먹튀검증

 3. January 6th, 2021 at 02:01 | #3

  I was indeed satisfied reading your article.먹튀검증 The web style is wonderful and the article is very accurate. Good work. If you have time, visit this awesome site as well.

 4. December 18th, 2020 at 06:40 | #4

  선시티게임Thanks for 그레잇게임
  this internet authentication methods shared in this article.바둑이룰

 5. December 1st, 2020 at 07:39 | #5

  What an amazing article. Genuinely love it, thank you! I really adore your blog. 먹튀검증가이드

 6. December 1st, 2020 at 07:37 | #6

  Your webpage is fantastic and this is a fantastic inspiring submit 먹튀검증가이드

 7. MTBOAN
  October 28th, 2020 at 07:51 | #7

  먹튀검증 What an interesting story! 먹튀검증I’m glad I finally found 안전놀이터what I was looking for.토토사이트 Thank you for letting me see this useful information. 꽁머니There’s a story on my site that you might find interesting. 꽁머니I really hope you visit once.안전놀이터 I will also visit this site often.스포츠중계 In addition, https://mtboan.com/COVID-19 is becoming a problem all over the world these days. 먹튀보안관 I hope there’s no harm to you and your family. 먹튀가디언 Thank youhttps://twiddeo.com/ And, 먹튀검증토토사이트 Already 2020 is nearing the end. 메이저토토사이트 There were so many incidents this year. 사설토토 I am still feeling a lot of 토토사이트 inconvenience and birds due to 메이저토토사이트 the special virus. 먹튀사이트조회 It’s already getting a lot colder, so make sure to pack warm clothes. Please spend the rest of your life happy.

 8. November 29th, 2019 at 09:35 | #8
Comments are closed.